Full Text ;

The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in NORWEGIAN language

The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in NORWEGIAN language

The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in NORWEGIAN language:

Øverste lederen, Stor Ayatullah Seyyed Ali Khamenei adresserer til ungdommen i Europa og Nord-Amerika :
   
I Guds navn, den Barmhjertige, den Nåderike.
   
Til ungdommen i Europa og Nord-Amerika,
    
De siste hendelsene i Frankrike og tilsvarende hendelser i andre vestlige land, ser jeg nødvendigheten i å tale direkte til dere angående disse hendelsene. Jeg adresserer kun dere, ungdommen, ikke fordi jeg overser deres foreldre, men heller fordi dere er fremtiden for deres nasjoner, og som vil være i deres hender i morgen (ansvar). Jeg ser også at søken etter sannheten er mye sterkere og mer imøtekommende i deres hjerter.
   
Jeg retter meg heller ikke til deres politikere og statsmenn i dette brevet, dette fordi jeg mener de har bevisst separert deres politiske vei fra rettferdighet og sannheten. 
   
Jeg vil gjerne snakke til dere om Islam, spesielt angående bildet av religionen som blir presentert ovenfor dere i dag. Det har vært utallige forsøk i løpet av de to siste tiårene, helt siden oppløsningen av Sovjetunionen, for å plassere denne hellige religionen som en av de største fiendene. Denne provokasjonen som sprer redsel og hat, og hvorledes den blir utnyttet har dessverre en lang historie i vestens politiske historie.
   
Jeg ønsker ikke å ta for meg de ulike fobier som vestlige land så langt har indoktrinert. En kritisk gjennomgang av studier av historie vil raskt avklare realiteten om vestlige regjeringers uoppriktige og hyklerske behandling av andre nasjoner og kulturer, som har blitt sensurert i nyere historiografi. 
   
Historikere i USA og Europa skammer seg over slaveri, og er flaue av kolonitiden og ergret over undertrykkelse mot medmennesker med ulik hudfarge og ikke-kristne. Deres forskere og historikere skammer seg dypt av blodsutgytelsen i kristendommens navn, mellom katolikker og protestanter, og i nasjonenes og i etnisitetens navn under første og andre verdenskrig. Denne tilnærmingen er beundringsverdig.
   
Ved å bare nevne en brøkdel av denne lange listen, ønsker jeg ikke å gjennomgå historie; men heller ønsker å spørre deres intellektuelle om hvorfor den offentlige samvittigheten i vesten våkner og kommer til sine sanser etter en forsinkelse på flere tiår eller århundrer? Hvorfor skal bearbeidelse av samfunnets samvittighet gjelde fortiden, og ikke til dagens problemer? Hvorfor er det slik at det er gjort forsøk på å forhindre offentlig oppmerksomhet om en særdeles viktig sak som behandlingen av islamsk kultur og tankegang?
   
Dere er fullstendig klar over at ydmykelse, spredning av hat og påfunnet frykt ovenfor den ¨andre¨, har vært en lik fremgangsmåte for alle undertrykkere. Nå vil jeg at du skal spørre deg selv spørsmålet om hvorfor denne gamle politikken (fremgangsmåten) ved å spre fobi målrettet imot islam og muslimer har økt med kraftig intensitet. 
   
Hvorfor ønsker supermaktene i verden at islamsk tankegang skal bli marginalisert og forbli skjult? Hvilke konsepter og verdier i Islam plager verdens supermakter? Og hvilke interesser befinner seg bak disse handlingene, ved å forvrenge bildet av Islam? Derfor er min første oppfordring til dere, ungdommen: Studer og forsk bakgrunnen til svartmalingen og forvrengningen av Islam.
   
Min andre oppfordring er at i reaksjon mot alle fordommer og svartmalings kampanjer, prøv å tilnærme dere sann og autentisk kunnskap om denne religionen. Riktig logikk krever at du forstår innholdet og essensen av hva de skremmer deg for, og hva de ønsker at du skal ta avstand fra. 
   
Jeg skal ikke insistere på at du akseptere mitt brev, eller annen islamsk litteratur. Det jeg ønsker å komme frem til er: Ikke la denne aktive og effektive realiteten i dagens verden bli introdusert til deg gjennom sinne og fordommer. Ikke la dem, med sitt hykleri, introdusere sine egne selvrekrutterte terrorister som representanter for Islam. 
   
Motta kunnskap om Islam fra dens primære og originalkilder. Ta imot informasjon om Islam gjennom Koranen og livet til den hellige profeten (fvmh). Jeg ønsker å spørre dere om dere virkelig har satt dere inn i Koranen? Har du studert profetens lære? Og hans humane og etiske doktriner? Har du noen gang mottatt Islam sitt budskap fra noen andre enn media?
   
Har dere noen gang spurt dere selv hvordan og på hvilke grunnlag islamske verdier har etablert den største vitenskapelige og intellektuelle sivilisasjonen i verden, og fremmet de mest fremstående vitenskapsmenn og intellektuelle gjennom flere århundre? 
   
Jeg ønsker at dere ikke tillater de nedsettende og krenkende forestillingene til å skape en følelsesmessig kløft mellom dere og virkeligheten, som vil ta bort muligheten for en objektiv oppfatning fra dere. I dag har kommunikasjonsmedier fjernet de geografiske grenser. Derfor, ikke tillatt dem til å fange deg innenfor fabrikkerte og mentale grenser.
   
Selv om ingen kan individuelt rive ned disse opprettede murene i dag. Kan hver og en av dere være med å bygge broer. Broer fylt med refleksjon og rettferdighet for å rive disse murene som skiller oss, for å belyse dere selv og samfunnet rundt dere. Mens denne planlagte utfordringen mellom Islam og dere, ungdommen, er uønsket, kan det bringe frem nye spørsmål i deres søkende og nysgjerrige sinn. Forsøk på å finne svarene på disse spørsmålene vil gi deg en passende anledning for å oppdage nye realiteter. 
   
Derfor bør dere ikke gå glipp av muligheten til å få en riktig og objektiv forståelse av islam, slik at forhåpentligvis, på grunn av deres følelse for ansvar overfor sannheten, vil fremtidige generasjoner kunne skrive historien om denne aktuelle samspillet mellom Islam og vesten med en klarere samvittighet og mindre urettmessighet.
   
Seyyed Ali Khamenei.
21 januar, 2015.

...............................

End/ 101

   

AhlulBayt News Agency - ABNA 

Full Text of The Message of Imam Khamenei to the Western Youth, in 40 Languages:

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ALBANIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ARABIC

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ARANI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in AZERI (Cirilic)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in AZERI (Latin)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in BENGALI - বাঙ্গালী

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in BOSNIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in CHINESE

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in DANIISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ENGLISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in FRENCH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in FULANI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in GEORGIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in GERMAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HAUSA

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HEBREW

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HINDI - हिंदी

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in INDONESIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ITALIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in JAPANESE

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in KAZAKH - Қырғыз

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in KURDISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in KYRGYZ

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in MALAY

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in MYANMAR (Burmese)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in NORWEGIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in PASHTO

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in PERSIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in PORTUGUESE

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in RUSSIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SINDH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SPANISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SWAHILI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SWEDISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TAJIK

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TALESHI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in THAI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TURKISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in URDU

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in UZBEK


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*