Full Text ;

The Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in DANISH language

The Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in DANISH language

Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in DANISH language :

I den nådige og barmhjertige Guds navn

Til de unge i Europa og Nordamerika

De seneste hændelser i Frankrig og lignende hændelser i nogle andre vestlige lande, har overbevist mig om, at tale direkte med jer om disse. Jeg retter henvendelsen til jer (unge), ikke fordi jeg overser jeres forældre, men snarere fordi at fremtiden for jeres nationer og lande ligger i jeres hænder og fordi jeg finder tilbøjeligheden til at søge efter sandheden er mere levende og tilstedeværende i jeres hjerter.

Jeg retter ikke henvendelsen til jeres politikere og statsmænd i dette brev, eftersom jeg tror på, at de bevidst har adskilt politikens vej fra retfærdighedens og sandhedens vej.

Jeg vil gerne tale med jer om islam, hovedsageligt det billede som er blevet præsenteret for jer som islam. De sidste to årtier, cirka siden Soviet Unionens fald, er der blevet gjort mange forsøg på, at sætte denne store religion i en position som en skræmmende fjende. At fremprovokere en følelse af rædsel og had, og desuden at udnytte disse, har desværre en lang tradition i vestens politiske historie.

Her vil jeg ikke beskæftige mig med de forskellige fobier som vestens nationer hidtil er blevet indoktrineret til. En overfladisk gennemgang af de seneste kritiske studier af historien, vil give jer et indblik i det faktum, at de vestlige regeringers uoprigtige og hykleriske behandlinger af andre lande og kulturer er blevet censureret i de nye historieskrivninger.

Slaveri, kolonisering og undertrykkelse af folk med anden hudfarve og ikke-kristne er en skamplet for Amerikas og Europas historie. Jeres forskere og historikere beklager dybt og flover sig over de blodsudgydelser, som har optrådt i religionens navn mellem protestanter og katolikker, eller som har optrådt i nationalismens eller etnicitetens navn, som under første og anden verdenskrig. Dette er bemærkelsesværdigt.
Mit formål med at nævne en fraktion af denne lange liste er ikke at bebrejde historien, snarere ønsker jeg, at I skal spørge jeres intellektuelle folk, hvorfor den offentlige bevidsthed i vesten skal vågne og komme til dens fornuft efter en forsinkelse på flere årtier eller århundreder? Hvorfor skal denne forandring af den kollektive bevidsthed gælde en fjern fortid og ikke dagens aktuelle problemer? Hvorfor er det, at der skal gøres forsøg på at forhindre almen bevidsthed om et så vigtigt emne som behandlingen af islamisk kultur og tænkning?

I er nok klar over at ydmygelse og spredning af had og indbildt frygt for ”den anden” altid har været grundlaget for alle disse undertrykkende profitmagere. Nu vil jeg gerne bede jer om, at I skal spørge jer selv, hvorfor denne gamle policy med at sprede ”fobi” og had, med en hidtil uset styrke, har ramt islam og muslimer. Hvorfor ønsker verdens ordensmagt at undertrykke islamisk tænkning og holde den latent? Hvilke koncepter og værdier i islam forstyrrer programmet i stormagternes planer, og hvilke interesser opnås i skyggen af det fejlagtige billede som opridses af islam?

Min anden forespørgsel er, at I som reaktion på denne strøm af fordomme og fejlagtig information, forsøger at få en direkte og førstehåndsviden om denne religion. Sund fornuft kræver, at I forstår hvad årsagen er til, at de ønsker at skabe en frygt hos jer, hvad denne frygts natur og essens er, og hvad de ønsker at holde jer i baggrunden for.

Jeg insisterer ikke på, at I skal acceptere min opfattelse eller en anden opfattelse af islam. Jeg siger blot, at I ikke skal lade denne dynamiske og indflydelsesrige virkelighed i dagens verden blive introduceret for jer via bagtanker og fordomme.

I må ikke lade dem præsentere, på hyklerisk vis, deres egne rekrutterede terrorister som værende repræsenter af islam.

Opnå viden om islam fra dens primær og oprindelig kilde. Opnå viden om islam igennem muslimernes koran. Har I studeret Profeten Mohammads lære; hans menneskelige værdier og lærdomme? Har I nogenesinde hørt islams budskab igennem andre kilder end medierne? Har I nogensinde spurgt jer selv, hvordan og baseret på hvilke værdier, at islam har etableret den mægtigste videnskabelig og intellektuel civilisation i verden, og skabt de mest fremtrædende videnskabsmænd og tænkere igennem adskillige århundreder?

Jeg vil gerne bede jer om ikke at lade denne nedladende og krænkende billede skabe en følelsesmæssig barriere mellem jer og virkeligheden, og ydermere berøve jer muligheden for at have en upartisk bedømmelse. I dag er det således at kommunikationsmedierne har brudt alle geografiske grænser, hvorfor I ikke skal lade dem begrænse jer med fabrikerede og psykiske grænser.

Selvom ingen på egen hånd kan udfylde de kløfter som er opstået, så kan hver og især af jer bygge broer med fornuft og retfærdighed, og igennem dette oplyse jer selv og jeres omgivninger.

Selvom denne på forhånd planlagte udfordring mellem islam og jer ungdommen er uønsket, kan den frembringe nye spørgsmål i jeres nysgerrige og søgende sind. Stræben efter at besvare disse spørgsmål, vil give jer en passende mulighed for, at opdage nye sandheder. Derfor, gå ikke glip af denne mulighed for, at opnå en korrekt og fordomsfri forståelse af islam, således at de kommende generationer, i lyset af jeres ansvarsfølelse efter at søge efter sandheden, kan nedskrive historien om den aktuelle interaktion mellem islam og vesten, med mindre vrede og klarere samvittighed.

Seyyed Ali Khamenei
2015-01-21

...............................

End/ 101

   

AhlulBayt News Agency - ABNA 

Full Text of The Message of Imam Khamenei to the Western Youth, in 40 Languages:

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ALBANIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ARABIC

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ARANI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in AZERI (Cirilic)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in AZERI (Latin)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in BENGALI - বাঙ্গালী

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in BOSNIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in CHINESE

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in DANIISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ENGLISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in FRENCH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in FULANI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in GEORGIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in GERMAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HAUSA

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HEBREW

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HINDI - हिंदी

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in INDONESIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ITALIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in JAPANESE

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in KAZAKH - Қырғыз

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in KURDISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in KYRGYZ

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in MALAY

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in MYANMAR (Burmese)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in NORWEGIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in PASHTO

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in PERSIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in PORTUGUESE

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in RUSSIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SINDH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SPANISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SWAHILI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SWEDISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TAJIK

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TALESHI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in THAI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TURKISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in URDU

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in UZBEK


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*