Full Text;

Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in POLISH language

Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in POLISH language

Przesłanie Ajatollaha Chamenei do Młodych na Zachodzie

Przesłanie Ajatollaha Chamenei do Młodych na Zachodzie :

W imię w imię Allacha Miłosiernego i Litościwego

Do wszystkich młodych ludzi w Europie i Ameryce Północnej

Ostatnie wydarzenia we Francji oraz podobne przypadki, jakie miały miejsce w innych krajach europejskich, przekonują mnie do bezpośrednich rozmów z wami na te tematy. W was młodych widzę swojego partnera, nie dlatego, iż lekceważę waszych rodziców, lecz dlatego, że przyszłość narodów i państw leży w waszych rękach a poczucie prawdy i sprawiedliwości jest bardziej żywe i obecnew waszych sercach. Toteż nie adresuję tego pisma do polityków i rządzących, gdyż zdaję sobie sprawę, iż oni świadomie oddzielają prawość i uczciwość od polityki.

Moja przemowa do was dotyczy islamu, a zwłaszcza wizerunków i ujęć islamu, które są wam przekazywane. Od dwóch dekad wstecz do czasów obecnych, czyli mniej więcej od czasów rozpadu Związku Radzieckiego, istnieją usilne próby, by tą wielką religię przedstawić jako groźnego wroga. Podniecanie odczuć strachu i podżeganie do nienawiści, i czerpanie z tego korzyści, jest niestety licznie udokumentowane w historii polityki Zachodu. Nie chcę tutaj odnosić się do różnych » fobii «, które dotychczas indukowane były przez państwa zachodnie. Sami, w krótkiej retrospektywie krytycznych studiów na temat historii, zauważycie, iż we współczesnej histografii pełno jest nieszczerych i obłudnych działań państw zachodnich wobec innych narodów i kultur potępionego świata. Podczas, gdy w historiiEuropy i Ameryki widzimy liczne przykłady niewolnictwa i nieszlachetnego kolonializmu, prześladowań rasowych i religijnych. Badacze i historycy dogłębnie wyrażają swój wstyd i zakłopotanie, opisując liczne przelewy krwi, jakie miały miejsce w imię obrony religii, między katolikami a protestantami, bądź obrony narodowości i tożsamości podczas pierwszej i drugiej wojny światowej.

Samo to godne jest podziwu, a celemmojego opowiadania o niektórych wydarzeniach z długiej listy, nie jest potępianie historii, lecz chciałbym prosić was o zapytanie waszych ludzi wielkiego umysłu, czemu sumienie społeczne na zachodzie budzi się i odzyskuje świadomość z kilkudziesięcioletnim a czasem kilkusetletnim opóźnieniem? Czemu weryfikacja sumienia publicznego musi być zaabsorbowana daleką przeszłością a nie sprawami życia codziennego? Czemu w tak ważnych sprawach, jakimi jest sposób traktowania kultury i myśli islamskiej, zapobiega się kształtowania świadomości społecznej?

Sami dobrze wiecie, że upokorzenia i wywoływanie odczuć fikcyjnego strachu i nienawiści wobec »inności« są jednakie dla wszystkich opresyjnych spekulantów.

Teraz chciałbym byście zadali sobie pytanie, czemu dawna polityka przynosiła korzyści tylko despotom? Szerzenie nienawiści i podniecanie fobii wobec Islamu i muzułmanów przybrało obecnie niespotykane nasilenie. Czy struktury obecnej władzy na świecie nie spychają myśli islamskiej na margines? Jakie wartości i idee zawarte w Islamie tak bardzo przeszkadzają w planach wielkich mocarstw i kto odnosi korzyści z propagowania fałszywego i oszczerczego wizerunku Islamu?

Moją pierwszą prośbą do was jest, byście zbadali i dowiedzieli się, jakie przesłanki kierują tymi, którzy tak powszechnie oczerniają islam.

Drugą moją prośbą jest, byście w reakcji na powódź krzywdzącej i negatywnej propagandy, próbowali zdobyć wiedzę rzetelną i bezpośrednią na temat tej religii. Właściwa logika wskazuje na to, by przynajmniej w momencie, gdy jesteśmy czymś zastraszani, wiedzieć jaka jest prawdziwa natura rzeczy. Nie nakłaniam, byście przyjęli mój bądź inny uznany punkt widzenia islamu, lecz nie pozwólcie, by ta dynamiczna i skuteczna rzeczywistość dzisiejszego świata została wam przedstawiona z nieczystymi intencjami i w złych celach. Nie pozwólcie, by wmówiono wam, że samozwańczy terroryści to przedstawiciele islamu, którzy żyją w imię Koranu. Islam poznawajcie u źródeł i korzystajcie z przekazów w pierwszej linii. Chciałbym w tym miejscu zapytać was czy kiedykolwiek spróbowaliście sami zagłębić się w lekturze Koranu i opisach życia wielkiego proroka tej religii? Czy poznaliście nauki proroka Mahometa (pokój i błogosławieństwo Allacha niech będą z nim) oraz jego pouczenia na temat człowieczeństwa i moralności? Czy dotąd, oprócz prasy i środków masowego przekazu, słyszeliście o przesłaniu islamu z innych źródeł? Czy kiedykolwiek zapytaliście samych siebie, jakie wartości i idee przedstawia sobą religia, która poprzez wieki stworzyła największą cywilizację nauki i kultury na świecie i wydała na ten padół najsłynniejszych uczonych i myślicieli?

Chciałbym prosić was, byście nie zgadzali się na ohydne i podłe szulerstwa, które mogłyby wznieść uczuciową i emocjonalną blokadę między wami a prawdą i odebrać wam możliwość bezstronnej oceny faktów. W dzisiejszych czasach, gdy środki łączności zburzyły granice geograficzne, nie pozwólcie by ograniczały was sztuczne psychiczne bariery. Nikt sam nie jest w stanie wypełnić raz stworzonych przepaści, lecz każdy z was próbując oświecić siebie i swe otoczenie, wznosi most idei i sprawiedliwości nad tymi czeluściami. To wyzwanie, jakie stoi między islamem a wami – młodymi, jest może trudne, ale sprawi, iż w waszych dociekliwych i odkrywczych umysłach zrodzą się nowe pytania. Próba znalezienia odpowiedzi na te pytania jest doskonałą szansą na odkrycie prawdy. Dlatego też nie zmarnujcie okazji na prawidłowe zrozumienie islamu bez kierowania się uprzedzeniami, a być może wasza odpowiedzialność wobec faktów sprawi, że potomkowie tych czasów z mniejszą swobodą i czystszym sumieniem zapiszą nową historię interakcji Zachodu i Islamu.

Seyyed Ali Chamenei

21 styczeń 2015

...........................

End/ 257-101


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ویژه‌نامه ارتحال آیت‌الله تسخیری
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
No to Deal of Century
conference-abu-talib