Full Text;

The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in DUTCH language (Nederlands)

The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in DUTCH language (Nederlands)

The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in Dutch

De brief van Ayatullah Khamenei, Leider van de Islamitische Republiek Iran, aan de jongeren in Europa en Noord-Amerika.
 

In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle

Voor de jongeren in Europa en Noord-Amerika

De recente gebeurtenissen in Frankrijk en de vergelijkbare gebeurtenissen in sommige andere Westerse landen hebben mij er toe gebracht om er direct met jullie over te praten. Ik richt me tot jullie jongeren, niet omdat ik jullie ouders over het hoofd zie, maar omdat ik de toekomst van jullie naties en landen in jullie handen zie; en omdat ik zie dat het gevoel van zoektocht naar de waarheid krachtiger en aandachter in jullie harten ligt.Ik richt me in deze brief ook niet tot jullie politici en staatslieden, omdat ik geloof dat zij bewust het politieke pad hebben gescheiden van het pad van oprechtheid en waarheid.

Ik wil het graag hebben over de Islam, in het bijzonder het beeld dat jullie wordt gepresenteerd zijnde de Islam. De laatste twee decennia, ongeveer na de desintegratie van de Sovjet Unie, zijn meerdere pogingen gedaan om deze grote religie als een gevreesde vijand neer te zetten. Het provoceren van gevoelens van angst en haat en het gebruik maken hiervan heeft helaas een lange geschiedenis in de politieke historie van het Westen.

Ik wil hier niet de verschillende “fobieën” bespreken waar de Westerse naties tot nu toe mee geïndoctrineerd zijn. Met een vluchtig blik op de recente kritische onderzoeken naar de geschiedenis, zien jullie dat de onoprechte en hypocriete behandeling van Westerse staten t.a.v. andere naties en culturen berispt zijn in de nieuwe historiografieën.

De geschiedenis van de Verenigde Staten en Europa staat te schande met hun slavernij, vernederd door de koloniale tijden en beschaamd met de onderdrukking van gekleurde mensen en niet-christenen. Jullie onderzoekers en historici schamen zich diep voor het bloedvergiet in de naam van religie tussen de Katholieken en Protestanten of in de naam van nationaliteit en etniciteit durende de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Deze benadering is op zich bewonderenswaardig en mijn bedoeling met het herhalen van slechts een deel van deze lange lijst is ook niet het verwijten van de geschiedenis; echter wil ik jullie intellectuelen vragen waarom het publiek geweten in het Westen pas ontwaakt en tot bezinning komt na een vertraging van meerdere decennia of eeuwen. Waarom zou de verschuiving van het collectieve geweten enkel worden toegepast op het verre verleden en niet tot de huidige problemen? Waarom is het zo dat pogingen ondermijnd worden om het publiek bewust te maken van een belangrijk onderwerp zoals de manier van omgaan met de Islamitische cultuur en denken?

Jullie weten goed dat vernedering en spreiding van haat en illusionaire angst van de “ander” de gemeenschappelijk basis is van alle onderdrukkende misbruikers. Nu wil ik dat jullie jezelf afvragen waarom het oude beleid van het verspreiden van ‘fobie’ en haat, ditmaal met een ongehoord intensiteit, de Islam en moslims als doelwit heeft genomen. Waarom willen de grootmachten in de wereld het Islamitische denken achtergesteld en verborgen houden? Welke concepten en waarden in de Islam verstoren de plannen van de grootmachten en welke belangen worden veilig gesteld in de schaduw van het verdraaien van het beeld van de Islam? Vandaar mijn eerste verzoek: bestudeer en onderzoek de motieven achter deze wijd verspreide vervorming van het beeld van de Islam.

Mijn tweede verzoek is dat jullie, als reactie op de stroom aan vooroordelen en negatieve campagnes, proberen een directe en eerstehands kennis op te doen van deze religie. De juiste logica vereist dat jullie de natuur en essentie kennen van hetgeen zij jullie ervan bang maken en jullie van willen weerhouden.

Ik dring er niet op aan dat jullie mijn interpretatie of elke andere interpretatie van de Islam accepteren. Wat ik wil zeggen is: sta niet toe dat deze dynamische en effectieve realiteit in de wereld van vandaag, met vuile motieven aan jullie geïntroduceerd wordt. Sta ze niet toe hypocriet hun eigen gerekruteerde terroristen te introduceren als de vertegenwoordigers van de Islam.

Ontvang kennis van de Islam van zijn primaire en originele bronnen. Maak kennis met de Islam door middel van de Koran en het leven van zijn grote Profeet (v.z.m.h.). Ik wil jullie graag vragen: hebben jullie tot nu toe persoonlijk de Koran van de moslims direct geraadpleegd? Hebben jullie tot nu toe de leer van de Profeet van de Islam (v.z.m.h.) en zijn humane, ethische doctrines bestudeerd? Hebben jullie ooit de boodschap van de Islam verkregen van bronnen buiten de media? Hebben jullie jezelf ooit afgevraagd hoe en op basis van welke waarden dezelfde Islam de grootste wetenschappelijke en intellectuele beschavingen van de wereld heeft voort gebracht en de meest voornaamste wetenschappers en intellectuelen heeft groot gebracht door de eeuwen heen?

Ik zou niet willen dat jullie de denigrerende en aanvallende beeldmakers toestaan om een emotionele golf te creëren tussen jullie en de realiteit, die de mogelijkheid bij jullie wegneemt om een onvooringenomen oordeel te vormen. Vandaag de dag hebben communicatiemedia de geografische grenzen verwijderd; sta ze daarom niet toe jullie te belegeren met gefabriceerde en mentale grenzen.

Hoewel niemand individueel de gecreëerde gaten kan vullen, kan ieder van jullie een brug van gedachtes en eerlijkheid maken over deze gaten om jezelf en je omliggende omgeving te verlichten. Hoewel deze voorgeplande uitdaging tussen de Islam en jullie jongeren ongewenst is, kan het nieuwe vragen in jullie nieuwsgierige en onderzoekende ziel oproepen. De inspanning om antwoord te vinden op deze vragen zal jullie een waardevolle kans opleveren om nieuwe waarheden te ontdekken.

Laat daarom deze kans op het verkrijgen van een correcte en onvooringenomen begrip van de Islam niet liggen, zodat hopelijk, door jullie gevoel van verantwoordelijkheid naar de waarheid toe, toekomstige generaties de geschiedenis van deze huidige interactie tussen de Islam en het Westen met een schonere geweten en minder verbolgenheid zullen beschrijven.

 

Seyyed Ali Khamenei

21 januari 2015


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*