Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in MYANMAR (Burmese)

Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in MYANMAR (Burmese)

Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in MYANMAR (Burmese)

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ မွ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္းေန လူငယ္လူရြယ္ မ်ား အားလုံး သို႔ ေပးသည့္ စာ

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

====================================

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္  မွ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္းေန လူငယ္လူရြယ္ မ်ား အားလုံး သို႔ ေပးခဲ့သည့္ စာ


ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္  ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီခါေမနာအီ မွ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္းေန လူငယ္လူရြယ္မ်ား သို႔ စာတစ္ေစာင္ ေရးသားသီးကုံး ခဲ့ပါသည္။အာယာသြလႅာဟ္ႀကီး အေနျဖင့္မိမိ၏ စာ တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အျခားဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္အသင္တို႔ အားလုံး ႏွင့္ အတူတိုက္ရိုက္ စကား ေျပာဆိုဖို႔ အစီအစဥ္လုပ္ရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။


ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္၏ စာ
အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ ဦးစြာ အစျပဳပါသည္။ထိုအရွင္ ျမတ္သည္ ရဲဟ္မန္ ႏွင့္ ရဟီးမ္ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္အျခား အခ်ဳိ႕ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျဖစ္ရပ္ မ်ား ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔အားလုံးႏွင့္အတူ တိုက္ရိုက္စကားေျပာလိုပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔လူငယ္၊ လူရြယ္တို႔ကိုရည္ညြန္းေျပာမည္ျဖစ္ပါတယ္၊ေျပာရသည့္ အေၾကာင္းကလည္း အသင္တို႔၏ မိဘႏွစ္္ပါးကို မ်က္ကြယ္ျပဳသည့္ အတြက္ေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး၊တနည္းအားျဖင့္ အသင္တို႔၏ေျမႏွင့္လူမ်ဳိး၏အနာဂတ္ ဟာအသင္တို႔ လက္ထဲမွာ ရွိေနတာကို ျမင္ေနလို႔ပါ၊ၿပီးေတာ့ အသင္တို႔ ႏွလုံးသားႏွင့္စိတ္ ေတြဟာ ျဖစ္ရပ္အမွန္တကယ္ ကိုနားလည္လိုႏိုင္ဖို႔ လႈပ္ရွားေနၿပီး ၊အလြန္တရာႏိုးၾကားေနၾကသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ခံစားရလိုျဖစ္ပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္ေရးသား သီးကုံးသည့္ စာဟာအသင္ တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊အစိုးရ၊အရာရွိမ်ားကို ရည္ညြန္း ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊အေၾကာင္းမွာ၎တို႔ဟာႏိုင္ငံေရး လမ္း ေၾကာင္းကို တမင္တကာ မွန္ကန္မႈ ႏွင့္ အမွန္စကား ႏွင့္ကြဲေအာင္ လုပ္ေနသည္ ကိုကၽြန္ေတာ္ နားလည္ သိရွိ ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔ ႏွင့္ အစၥလာမ္ အေၾကာင္း ေျပာဖို႔ ျဖစ္ပါသည္၊အထူးသျဖင့္ အသင္တို႔ ေရွ႕  ေမွာက္တြင္ တင္ဆက္ျပသေနသည့္ အစၥလာမ္ ဓာတ္ပုံ ႏွင့္ပုံရိပ္အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ၿပီးခဲ့ရာစု ၂ခုမွစၿပီး ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳပ်က္ၿပီးေနာက္ ဤႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္သည့္ သာသနာ (အစၥလာမ့္ ) ကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရန္သူ အျဖစ္ တင္ဆက္ ရန္ အလြန္အမင္ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္၊ေၾကာက္စိတ္ ႏွင့္မုန္းတီးစိတ္ကို ႏိုးၾကားတက္ႂကြေအာင္ ျပဳၿပီး ၎မွအက်ဳိး အျမတ္ထုတ္ယူျခင္းဆိုတာ  နဖူးစာကံဆိုးစြာ ျဖင့္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေရးေလာက ၏ သမိုင္းမွာ အရင္ကတည္းက ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဤေနရာမွာအေနာက္တိုင္းလူမ်ဳိးမ်ားကို ယေန႔တိုင္ ႏိုးေဆာ္သတိေပးေနသည့္  ေၾကာက္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို တင္ျပဖို႔ မရည္ရြယ္ပါဘူး ၊ အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္ သမိုင္းကို အနည္းငယ္ ေစ့စပ္ခ်ိန္ကိုက္ေဝဖန္မႈ အနည္းငယ္ျဖင့္ ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိသမိုင္းအျမင္အရ ကမၻာလူမ်ဳိးစု အသီးသီး ၿပီးေနာက္ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး အေနာက္တိုင္း အာဏာရွင္မ်ားမွ မမွန္မကန္လုပ္ထားမႈ ၎တို႔၏ ေကာက္က်စ္လွည့္ဖ်ားမႈ ကို႐ႈံ႕  ခ်မႈရွိေနသည့္ ရလာဒ္ကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကန္သမိုင္းမွာ ကၽြန္ေရာင္းဝယ္မႈစနစ္ဟာ ရွက္စရာ ေကာင္းပါတယ္၊ဧကရာဇ္ ကာလမ်ားေၾကာင့္ရွက္စရာ အေၾကာင္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္၊အေသြးအေရာင္မ်ဳိးစုံသည့္လူသားမ်ဳိး ဆက္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မဟုတ္သူမ်ား အေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားျပဳခဲ့တာဟာ ေနာင္တယူစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ အသင္တို႔၏ သုေတသီမ်ား ၊သမိုင္းဆရာမ်ား အေနျဖင့္ မဇ္ဟဗ္ဘီ အမည္ျဖင့္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အၾကား ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္ပြားခဲ့မႈ ၊ ပထမကမာၻစစ္ႏွင့္ဒုတိယကမာၻစစ္ အတြက္ လူမ်ဳိးစု အစြဲအလန္းမ်ားျဖင့္ သတ္ျဖတ္မႈ ကို တင္ျပရန္အတြက္ပင္ ရွက္ေနၾကပါတယ္။
ဤကိစၥ ဟာသူေနရာႏွင့္သူ ရွင္းလင္းတင္ျပသင့္ပါတယ္၊ဤမာတိကာ အရွည္ ႀကီးကို အသင္တို႔ ေရွ႕  တင္ျပျခင္း ဟာ သမိုင္းကို ႏွိပ္ကြပ္ကို႐ႈံ႕ခ်လိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး၊တနည္းအားျဖင့္ အသင္တို႔ကို ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာေၾကာင့္ပါ၊(ေမတၱာရပ္ခံခ်င္) တာက မိမိတို႔၏ ပြင့္လင္းျမင္သာ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္မ်ား ကိုေမးၾကည့္ပါ၊ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း သာမာန္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ႏွလုံးသားဟာဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ သို႔မဟုတ္ရာစု တစ္ခုေက်ာ္အထိ ေနာက္က်ၿပီး ႏိုးၾကားရပါသလဲ ?ဆိုတာပါ၊သာမန္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စိစစ္၊တည္းျဖတ္မႈ ဟာ လက္ရွိျပႆနာ မ်ား မွာ မရွိဘဲ အတိတ္ကကိစၥမ်ား အတြက္ ျဖစ္ေနရတာလဲ ? အလြန္တရာအေရးႀကီး လွသည့္ အစၥလာမ္မီအျမင္မ်ား၊အစၥလာမ္မီယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုသာမန္ အတိုင္းအတာအထိ သိရွိနားလည္မႈကို ပိတ္ပင္ထား ရပါသနည္း ?
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ ….
ကၽြန္ေတာ္ ဒုတိယ ေမတၱာရပ္ခံလိုတာကေတာ့ အဆိပ္လူး၊လုပ္ႀကံထားသည့္အစီအစဥ္မ်ား၊အက်ဳိးယုတ္ေစသည့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားဆိုသည့္ မုန္တိုင္းကို ရင္ဆိုင္ရန္ဤသာသနာ(အစၥလာမ္) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုက္ရိုက္ ၊တဆင့္ခံ မပါဘဲ သိရွိနားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားေပးဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သည့္ အသိဥာဏ္ရဲ့၏ အနည္းဆုံးေတာင္းဆို မႈကလည္း အသင္ကိုေၾကာက္ဖို႔ႏွင့္မုန္းဖို႔ လုပ္ေနသည့္အရာ ကို သိေအာင္လုပ္ဖို႔ပါဘဲ၊ထိုအရာဟာ ဘာလဲ ? သူရဲ့ သဘာဝကဘာလဲ ? အသင္တို႔ အစၥလာမ္ ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္၏ အျမင္သုံးသပ္မႈ ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို လက္ခံအတည္ျပဳပါလို႔ အပူတျပင္း မေျပာပါဘူး၊သို႔ေသာ္ လည္းပဲ စစ္မွန္သည့္ အမွန္တရား ကိုလက္ခံသည့္ ယေန႔ ကမာၻမွာ ညစ္ညမ္းေနသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကို အသင္တို႔ထံေရာက္ဖို႔ ခြင့္မေပးဖို႔ ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ပုံသြင္းထားသည့္(ေၾကးစား) ေသာင္းၾကမ္းသူ အဖ်က္သမားမ်ားကို အစၥလာမ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပစားၿပီးတင္ျပေနမႈ ကိုလည္း ခြင့္မျပဳမိပါေစႏွင့္ ၊အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္ကို ၎၏ ပင္မအရင္းအျမစ္အစစ္မ်ား မွတဆင့္ သိရွိနားလည္ ေအာင္လုပ္ပါ၊က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၏ ဘဝတည္ေဆာက္မႈ၏ မီးေမာင္း ထိုးျပမႈ ေအာက္မွာ အစၥလာမ္ကို နားလည္ေအာင္လုပ္ပါ ၊ အသင္တို႔ အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ မြတ္စလင္တို႔၏ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ကုရ္အာန္ကို တိုက္ရိုက္ ေလ့လာမႈ ျပဳၿပီးပါသလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမးလိုပါတယ္? မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၏ သြန္သင္ ဆုံးမမႈမ်ား ၊ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)၏ မႏုႆလူသားႏွင့္ စာရိတၱဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာ မွတ္သားၿပီးပီလား ?အစၥလာမ္ သာသနာ အေၾကာင္းကို ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန ၊သတင္းဌာနမ်ားမွ အပ အျခားေနရာမ်ား မွေကာ္ေလ့လာၿပီးပီလား? တခါတေလေကာ္မိမိကိုယ္မိမိ ေနာက္ဆုံးဘာေၾကာင့္ အစၥလာမ္ သာသနာဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဘယ္စြမ္းအားကို အေျခခံၿပီး ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ကမာၻေလာကႀကီး၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အႀကီးမားဆုံးပညာေရး ၊ေတြးေခၚေရးကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေနတယ္ ၊ အႀကီးမားဆုံး အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ား ၊အသိပညာရွင္မ်ား ကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ တယ္ဆိုတာ ကို ေမးျမန္းဖူးပါသလား ?
ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ျခင္း၊ အဆိပ္သင့္ေစသည့္ ကာတြန္း ကို တင္ျပၿပီး(အစၥလာမ္မုန္းတီး)သူမ်ား အေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ အမွန္တရား ႏွင့္အသင္တို႔၏ စိတ္ခံစားမႈအၾကားတတိုင္းေထာင္ျခင္း ၊ လြပ္လပ္စြာ(တရားလက္လြတ္ မျဖစ္ဘဲ ) ဆုံးျဖတ္ျခင္းအခြင့္အေရးကိုကိုဆုံး႐ႈံးဖို႔   မေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ လိုပါတယ္၊ယေန႔ေခတ္ဟာ ဆက္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ ပထဝီ နယ္နမိတ္ မ်ားကို ခ်ဳိး ႏိုင္ၿပီးျဖစ္ရာ မိမိ၏ အသိဥာဏ္ျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ နယ္နမိတ္အတုအေယာင္မ်ားတြက္ မလႊင့္ေနရန္ လိုပါတယ္၊မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် တစ္ကိုယ္တည္းတစ္ဦးတည္း စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကြက္လပ္မ်ား (ဟာကြက္ေပ်ာ့ကြက္မ်ား) ျဖည့္စီးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ၊ သို႔ေသာ္  အသင္တို႔ အထဲမွ ေယာက္တိုင္းသည္  မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အနီးအနားမွ သူမ်ားကို အမွန္တရား အစစ္အမွန္သိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး မည္ဆို သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္စီးႏိုင္မည့္အေတြးအေခၚ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ဆိူသည့္ တံတားေလးကို မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစၥလာမ္ ႏွင့္ အသင္တိုု႔ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အၾကား ဟာေနသည့္ ကြက္လပ္ အတြက္ ပထမကတည္းက အစီအစဥ္ျပဳထား ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဧကန္မုခ် မႏွစ္ၿမိဳ႕ စရာျဖစ္ပါတယ္ ၊သို႔ေသာ္ ေမးခြန္း အသစ္မ်ား ကို အသင္တို႔၏ စပ္စုေလ့လာ လိုသည့္ စိတ္ႏွင့္ သုေတသီစိတ္တို႔ အတြက္ ဖန္တီး ပါ၊ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖထြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ သည္ အမွန္တရားမ်ား ထင္ေပၚ ရွင္းလင္းလာရန္ အတြက္ အခြင့္အခါကို  ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဤ အတြက္ ေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာကို  မွန္ကန္စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ ႏွင့္အက်ဳိးယုတ္ဖ်က္စီးေစသည့္ နားလည္မႈမပါဘဲ သိရွိခြင့္ရမည့္ ဤအခြင့္အေရး ကိုလက္လြတ္အဆုံးအ႐ႈံးမခံၾကပါႏွင့္ ၊ဤသို႔ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္တာ ကေတာ့ အသင္တို႔၏ တာဝန္သိတတ္သည့္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ၏ မဂၤလာေၾကာင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ၏အစၥလာမ္အေပၚ ဆက္ဆံမႈသမိုင္း(တဖက္သိပ္ႏိုင္မႈ) ကို  အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေပၚမႈ နည္းနည္း ႏွင့္ အသိတရားပါသည့္လြယ္ကူမႈ  ျဖင့္သီးကုံးေရးသားေစလိုပါတယ္။
ဆရက္ဒ္ အလီခါေမနာအီ
ဇန္နဝါရီလ ၂၁ရက္ ၊ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၅


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*