Imam Khamenei's speech on Al-Quds Day, 2022 in SWEDISH

Imam Khamenei's speech on Al-Quds Day, 2022 in SWEDISH

Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei has started delivering a televised speech in commemoration of the International Quds Day. The following is the text of the speech delivered on April 29, 2022 by Imam Khamenei, the Leader of the Islamic Revolution, on the occasion of Quds Day in Swedish.

AhlulBayt News Agency (ABNA): Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei has started delivering a televised speech in commemoration of the International Quds Day. The following is the text of the speech delivered on April 29, 2022 by Imam Khamenei, the Leader of the Islamic Revolution, on the occasion of Quds Day in Swedish.

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

All lov och pris tillhör Gud, Världarnas Herre och frid och välsignelser vara över vår mästare, Mohammad, och hans rena hushåll, speciellt Guds kvarleva på jorden.

Hälsningar till den stora iranska nationen som har skapat en epik i ordet sanna bemärkelse idag. Hälsningar vara över vår bortlidne och magnifika Imam som var arkitekten bakom denna lyckobådande grund för evigt. Så vitt jag vet och vad jag varit vittne till idag, så har folkets närvaro över landet varit ett episkt deltagande i ordets sanna bemärkelse. Det var magnifikt. Folket deltog med fullständig motivation. Denna stora handling från vilket är något stort och en välsignelse. Er närvaro i de politiska och allmänna platserna för att försvara Qods är ett sant försvar av Qods. Det är ett sant försvar. De som försvarar al-Qods och al-Aqsa masken, den första qibla för muslimerna, med deras kroppar och själar, kommer att uppmuntras av ert agerande. De kommer få energi och bli mer motståndskraftiga och med Guds välsignelse så är den palestinska frågan och den stora palestinska kampen nära till dess slutliga avslut. Det kommer vara ett välsignat avslut om Gud vill.

Idag kommer jag att prata om vissa punkter om Qods och Palestina med våra kära palestinska bröder och jag kommer att göra detta på arabiska. Jag har pratat mycket om detta med vårt egna folk många gånger. Idag önskar jag tala till de palestinska bröder och hela den islamiska världen och specifikt våra arabiska bröder.

Hälsad vara alla muslimska bröder och systrar över världen. Hälsad vare alla ungdomar i den islamiska världen. Hälsad vare alla modiga och ståndaktiga ungdomar i Palestina och hälsad vara hela det palestinska folket.

Ännu en gång har Qodsdagen anlänt. Den heliga Qods kallar på alla muslimer i världen. Sanningen är att så länge den kriminella och usurperande sionistiska regimen dominerar över al-Qods då bör alla dagar under året anses vara Qodsdagen. Den heliga Qods är Palestinas hjärta och hela det ockuperade Palestina, från floden till havet, är en fortsättning på al-Qods. Den palestinska nationen visar varje dag att den har stått upp och kommer att stå upp mot förtryckaren med exemplariskt mod. De palestinska ungdomarna har agerat som försvarssköldar för Palestina med deras självuppoffrande aktiviteter och de förebådar om en annorlunda framtid.

Vi genomför Qodsdagen i år medan allting signalerar om en ny ekvation i Palestinas nuvarande och framtida tillstånd. Idag har en oövervinnlig vilja i Palestina och genom Västra Asien ersatt den oövervinnliga sionistiska armén. Idag har den kriminella armen tvingats omvandla sin aggressiva formation till ett defensivt. I den politiska sfären har den viktigaste försvararen av denna tillskansade regim, USA, lidit förlust efter förlust. USA har besegrats i Afghanistan, landet har besegrats i dess maximala påtryckning mot den Islamiska Republiken Iran, besegrats i konfrontationen med asiatiska makter, besegrad i dess försök att kontrollera ekonomin i världen och besegrad i dess interna styre av dess egna land samt hanteringen av de djupa sprickor som har dykt upp i det amerikanska etablissemanget.

Den tillskansade sionistiska regimen tumlar runt i ett invecklat nätverk av problem i både politiska och militära frågor. Den forna slaktaren och kriminella personen som ledda regimen kastades i historiens papperskorg efter den episka Saif al-Qods. För varje timme som går väntar hans nuvarande efterträdare på det vassa bladet för ännu en episk händelse.

Händelserna i Jenin har retat upp den sionistiska regimen till graden av galenskap. Detta medan för 20 år sedan så dödade den tillskansade regimen 200 personer i Jenins flyktingläger som svar på att vissa sionister hade dödats i Nahariya. Syftet var att för alltid avsluta Jenin frågan. Opinionsundersökningar visar att nästan 70% av det palestinska folket inom 1948 års gränser, inom 1967 års gränser och de närliggande lägren uppmuntrar det palestinska ledarskapet till att genomföra attacker mot sionistregimen. Detta är ett viktigt fenomen eftersom det påvisar palestiniernas fullständiga beredskap för att konfrontera den tillskansade regimen och det förser mujahid organisationerna med friheten att göra bruk av militära aktioner när de anser det vara nödvändigt.

Det palestinska folkets Jihadi rörelse i de två norra och de södra delarna inom 1948 års gränser och samtidigt de massiva marscherna i östra Jerusalem, det tappra försvaret av al-Aqsa masken av de palestinska ungdomarna samt de militära manövern i Gaza indikerar att hela Palestina har blivit en arena för motstånd. I nuläget är det palestinska folket eniga i att fortsätta kampen på Guds väg.

Dessa incidenter och det som hänt i Palestina de senaste åren är en definitiv avslutning på alla planer för att kompromissa med den sionistiska fienden. Detta då ingen plan för Palestina kan genomföras genom Palestinas frånvaro eller mot det palestinska folkets vilja. Detta betyder att alla föregående avtal så som Osloavtalet, det arabiska tvåstatslösningen och århundradets avtal samt de senaste förödmjukande försöken att normalisera relationerna har omintetgjorts.

Även om den sionistiska regimen har tappat andan så fortsätter den att begå brott och döda oskyldiga människor med deras vapen. De dödar obeväpnade kvinnor, barn, äldre och ungdomar. De fängslar och torterar dem, förstör deras hus och demolerar deras egendomar och mark. Lögnarna i Europa och USA som gör överdådiga påståenden om mänskliga rättigheter och som har skapat uppståndelse över händelserna i Ukraina, håller total tystnad när det kommer till att de brott som sker i Palestina. Det är inte som så att de inte undviker att försvara det oskyldiga folket utan de hjälper även den blodstörstiga vargen.

Detta är en viktig lektion. Vad gäller frågan om den islamiska världen - där Palestinafrågan toppar - kan vi inte och ska inte förlita oss på dessa rasistiska och fientliga makter. Endast med makten som kommer från motstånd, som härstammar från de koraniska lärorna och som härstammar från de religiösa reglerna i islam, kan vi lösa den islamiska världens frågor och Palestinafrågan. En fråga som toppar alla frågor i den islamiska världen.

Uppkomsten av motstånd i västra Asien har varit det mest välsignade fenomenet i den här regionen de senaste årtionden. Det var det magnifika motståndet som lyckades rensa de ockuperade områdena i Libanon från sionisternas orenheter, som lyckades frigöra Irak från amerikanernas klor, som räddade Irak från Daesh illvilja och hjälpa de syriska försvararna gentemot de amerikanska planerna. Motståndet bekämpar internationell terrorism, hjälper det kämpande folket i Jemen i kriget som påtvingats dem, strider mot de tillskansande sionisterna i Palestina och kommer att tvinga ner de på knäna med Guds hjälp. Det uppmärksammar också frågan om Qods och Palestina mer och mer för människorna i världen så att de kan se det som händer.

Ni folket i Palestina, ni självuppoffrande ungdomar på Västbanken och inom 1948 års gränser. Ni som kämpar för Gud i Jeninlägren och ni som bor i de palestinska lägren utanför Palestina, ni är viktiga, känsliga delar och pionjärer i motståndet. Hälsad vare ni. Ni ska veta att "Gud är de troendes Försvarare.” (22:38), ”men om ni visar tålamod är detta det bästa för de tålmodiga” (16:126), ”Men om ni bär allt med jämnmod och fruktar Gud [har ni bestått provet];” (3:186) och ”"Fred! [Detta är lönen] för ert tålamod och er uthållighet!" Vilken lycka i dessa eviga boningar!” (13:14).
Den Islamiska Republiken Iran förespråkar och stödjer motståndslägret. Iran förespråkar och stödjer det palestinska motståndet. Vi har alltid sagt detta och vi har alltid agerat i enlighet med detta och vi har alltid stått för detta. Vi fördömer de förrädiska försöker att normalisera relationerna med sionistregimen. Vi fördömer normaliseringspolicyn. Vissa arabiska regeringar har bett USA påskynda lösningen av Palestinafrågan. Om de menar att USA ska ta bort varje hinder som står i vägen för sionistregimen innan USA lämnar regionen så har de först av allt agerat förrädiskt och de har fört med sig vanära till den arabiska världen. För det andra har de varit naiva eftersom detta är fallet med en blind som ska leda en blind.

Avslutningsvis så skickar jag mina hälsningar till de palestinska martyrernas själar. Jag skickar mina hälsningar till deras tålmodiga familjer. Jag skickar mina hälsningar till palestinierna som har hamnat i fångenskap men som kämpar med fast beslutsamhet. Jag kramar om våra kämpande palestinska gruppers händer, som har tagit på sig ansvaret att genomföra en viktig del av detta stora ansvar. Jag kallar även på hela den islamiska världen, speciellt de unga, att delta i denna fråga som för med sig ära och heder. Vår avslutande kallelse är: ��”Och de skall avsluta sin bön [med orden]: "Låt oss lova och prisa Gud, världarnas Herre!" (10:10).

............................

End/ 257


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*