Imam Khamenei's speech on Al-Quds Day, 2021 in SWEDISH

Imam Khamenei's speech on Al-Quds Day, 2021 in SWEDISH

Due to the cancellation of International Al-Quds Day rallies due to restrictions caused by the Coronavirus, and given the importance of commemorating the Palestinian cause as a major issue of the Islamic nation, the Leader of the Islamic Revolution, Imam Khamenei, talked to the people in a live speech this year on International Al-Quds Day, May 07, 2021.

Imam Khamenei: "Jag säger det med full tillit. Den nedåtgående rörelsen för sionistregimen har börjat och det kommer inte att sluta."

I Guds Namn, den Nåderike, den Barmhärtige

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud, världarnas Herre, och må välsignelser och frid vara över vår mästare och Profet, Mohammad(S) och över hans goda och rena hushåll, och över hans utvalda följeslagare och deras följare till domedagen.

Palestina-frågan är den viktigaste frågan för hela det islamiska samfundet.

Palestina-frågan fortsätter att vara den viktigaste och mest aktiva frågan för hela det islamiska samfundet. Principerna som den förtryckande och illvilliga kapitalismen handlar utifrån har drivit människor från deras hem, land och forna rötter. Istället har den konstruerat en terror-regim som har tagit emot främmande bosättare där.

Logiken bakom etableringen av Zionist-regimen

Kan man hitta en logik som är svagare och bräckligare än den som zionist-regimen använder sig av? Enligt deras påståenden har européer förtryckt judarna under andra världskriget, och därför anser de att förtrycket mot judarna skall hämnas genom att undantrycka en hel nation i Västra Asien och genom att begå hemska massaker i detta land.

Detta är logiken som västvärlden har förlitat sig på med deras helhjärtliga och blinda stöd för zionist-regimen, och med det motstridit deras falska påståenden om mänskliga rättigheter och demokrati. Det har gått 70 år nu sedan de hållit fast vid denna skrattretande, och samtidigt tragiska historia om och om igen, och senare lagt till ett nytt kapitel till det.

Att kämpa mot zionist-regimen är ett kollektivt ansvar.

Sedan den första dagen har zionisterna omvandlat det ockuperade Palestina till en bas för terrorism. Israel är inte ett land, utan snarare en terrorist-kamp mot den palestinska befolkningen och andra muslimska nationer. Att kämpa mot denna despotiska regim är att kämpa mot förtryck och terror, vilket är ett gemensamt ansvar.

Svaghet och oenighet i det Islamiska samfundet har lagt grunden till ockupationen av Palestina.

En annan punkt värd att notera är att trots att den ockuperande regimen etablerades år 1948, så har grunden till ockupationen av denna känsliga islamiska region förberetts år innan. Dessa specifika år sammanföll med den aktiva beblandningen av västerlänningar i islamiska länder med syftet att sprida sekularism, överdriven och blind nationalism samt med målet att etablera despotiska regeringar som har påverkats eller kontrollerats av Väst.

Att studera dessa händelser i Iran, Turkiet och de arabiska länderna från Västra Asien till Nordafrika visar den bittra sanningen, att svagheten och oenigheten i det islamiska samfundet banade vägen för den katastrofala ockupationen av Palestina, och med det tillät arrogansens värld förmedla detta slag mot det islamiska samfundet.  

Väst och öst samarbetar med varandra i Palestina-frågan

Under den där tiden samarbetade kapitalistiska och kommunistiska läger med zionister. Det var engelskmännen som konstruerade planen och insisterade på det, och därefter zionistiska kapitalister som genomförde den med pengar och vapen. Sovjetunionen var också en av de första regeringarna som officiellt erkände etableringen av den där illegitima regimen och senare försände ett stort antal judar till området.
Den ockuperande regimens framväxt var alltså å ena sidan en konsekvens av situationen i den islamiska världen, och å andra sidan till följd av europeiska planer, invasioner och överträdelser.

Idag har balansen tippat over till fördel för det islamiska samhället.

Idag är situationen i världen annorlunda, vilket är något vi borde ha i beaktande. Idag har maktbalansen svängt till fördel för den islamiska världen. Olika politiska och sociala händelser i Europa och USA har blottat bristerna och de djupa strukturella, systematiska och moraliska konflikterna i västvärlden. Händelserna kring valet i USA, det skandalösa misslyckandet av den övermodiga och arroganta ledningen i det landet, den misslyckade ett-års-striden mot pandemin i USA och Europa, de generande händelserna som har inträffat, och politiska och sociala osäkerheter som nyligen ägt rum i stora europeiska länder är samtliga tecken på en nedgång för Väst.

Å andra sidan har utvecklingen av motståndsrörelsen i de känsligaste islamiska regionerna, framväxten av deras försvar och offensiva kapacitet, blomstringen av självkännedom, motivation och hopp i muslimska länder, den ökade tendensen till att följa islamiska och koraniska budskap, och utvecklingen av självständighet och autonomi, varit lyckobådande tecken för en bättre framtid.

Vikten för muslimska länder att samarbeta i frågan om Palestina och Quds

I denna ljusa framtid borde samarbeten mellan muslimska länder vara ett fundamentalt mål, vilket inte verkar vara osannolikt. Kärnfrågan som enigheten bygger kring är just Palestina – i dess helhet – och ödet för heliga Quds. Detta är samma sanning som ledde Imam Khomeinis(HA) upplysta hjärta närmare mot tillkännagivandet av internationella Qudsdagen under den sista fredagen av månaden Ramadan.

Ett samarbete mellan muslimer kring kärnfrågan av heliga Quds är en absolut mardröm för zionisterna och för deras amerikanska och europeiska allierade. Det misslyckade projektet som kom till att kallas ”Århundradets avtal” och ansträngningarna för att normalisera relationerna mellan en del svaga arabiska länder och den zionistiska regimen var ett desperat sätt att fly från denna mardröm.

Jag berättar för er med säkerhet – dessa försök kommer inte att ta dem någonstans. Den nedgående rörelsen för den zionistiska fienden har börjat och kommer inte att sluta röra sig nedåt!

De avgörande faktorerna i framtiden är motståndsrörelsens fortsatta aktiviteter i de ockuperade länderna och muslimernas stöd för palestinska kämpar.

Det finns  två avgörande faktorer i framtiden. Först och främst handlar det om motståndsrörelsens aktiviteter i palestinsk mark och stärkandet av den heliga kampen och martyrskap. Och för det andra är globalt stöd, vad gäller regeringar och muslimska nationer runt om i världen för palestinska kämpar.

Alla vi – statstjänstemän, intellektuella, religiösa lärda, politiska partier och grupper, modiga ungdomar och människor från olika sociala bakgrunder – borde fastställa vår roll i denna officiella rörelse och göra vår del.
Detta är vad som kommer att besegra fiendernas konspirationer och det kommer att vara en manifestation av denna vers: ”Lägger de försåt för dig [och hoppas se dig fastna i fällan]? Men förnekarna av sanningen fastnar själva i sina fällor!” (den heliga Koranen, 52:42) och ”Gud genomför [alltid] Sin vilja, men om detta är de flesta okunniga” (den heliga Koranen, 12:21).

Jag önskar även att rikta mig till de arabiska ungdomarna på deras egna språk:

I Guds Namn, den Nåderike, den Barmhärtige

Frid vare över alla de fria i det arabiska samhället, och i synnerhet de unga bland dem. Frid vare över det palestinska folket som gör motstånd, och över folket i Quds som försvarar Masjid al-Aqsa.

Frid vare över motståndsrörelsens martyrer och över det stora antalet av kämpar som har offrat sitt liv för denna väg. I synnerhet önskar jag nämna Sheikh Ahmed Yasin, martyr Sayyid Abbas Musawi, martyr Fathi Shaqaqi, martyr Imad Moughniyah, martyr Abdul-Aziz Rantisi, martyr Abu-Mahdi al-Muhandis and slutligen, martyren med den framstående ställningen bland Motståndsrörelsens martyrer, martyr Qassem Soleimani. Varje en av dessa har med sin givmildhet och välsignade liv lämnat med sitt martyrskap viktiga spår i vägen för motståndsrörelsen.  

Palestiniers kamp och det rena blodet i motståndsrörelsen har lyckats lyfta och bevara denna fana, och med hundra tals gånger öka den inre styrkan av den palestinska kampen. En gång i tiden brukade den palestinska ungdomen försvara sig genom genom att kasta stenar, men idag svarar de på fiendernas attacker med precisa missiller.

Palestina och Quds har beskrivits i den heliga Koranen som ”det heliga Landet”. I tiotals år har denna rena mark ockuperats av de mest illvilliga och lömska människorna. Dessa djävular har spillt de ärorikas blod och erkänner senare detta utan skam. Det är rasister som har förtryckt i över 70 år, genom att mörda, fängsla, stjäla och tortera, men tack och lov till Gud har de inte lyckats bryta deras beslutsamhet.

Palestina lever och den fortsätter att göra motstånd och kommer äntligen att övervinna denna lömska fiende med Guds hjälp. Heliga Quds och hela Palestina hör till dessa människor [palestinier] och de skall återfå den: ”detta är ingen svårighet för Gud.” (Den heliga Koranen 14:20).

Alla muslimska regeringar och nationer bär ett ansvar gentemot Palestina, men palestinier själva är kärnan av den heliga kampen och deras befolkning når 14 miljoner människor inom och utanför landet. Enigheten och den gemensamma beslutsamheten av detta folk kommer att kunna göra mirakel.

Idag är enigheten palestiniernas största vapen. Fienderna till den palestinska enigheten är den zionistiska regimen, USA och en del andra politiska aktörer, men om enigheten inte krossas inifrån det palestinska samhället själv, kommer externa fiender inte kunna göra något.

Kärnan i denna enighet borde vara en helig kamp på nationell nivå och att inte sätta sin tillit till fienderna. De största fienderna till palestinierna är USA, England och de lömska

Alla palestinier idag, inklusive palestinier i Gaza, Quds, Västra banken, marker från 1948 och även de som lever i flyktinganläggningar, utgör en enda enhet och bör implementera gemensamma strategier där varje del försvarar den andra, och vid press kan de samverka dessa verktyg till deras nytta.

Idag är människornas hopp för att nå seger starkare än någonsin. Maktbalansen har svängt till fördel för palestinierna. Zionist-fienden har år efter år blivit svagare, medan dess armé, som tidigare brukade beskriva sig själva som ”armén som aldrig skall besegras”, har omvandlats till ”en armé som aldrig skall smaka segern” efter dess nederlag i 33-dagskriget i Libanon och dess erfarenhet i 22-dagar- och 8-dagars krigen. När det gäller dess politiska status har den blivit tvungen tvungen att hålla i fyra val inom loppet av två år. Även i säkerhetsfrågor fortsätter den även att kontinuerligt känna på nederlag, och med den ökade viljan bland judarna att lämna detta land har det blivit något generande för den arroganta regimen. Deras seriösa ansträngningar till att normalisera relationer med en del arabiska länder, med stöd från USA, är ett annat tecken på förfallet av denna regim, och självklart kommer inte dessa försök att hjälpa regimen på något sätt.
Tiotal år sedan etablerade de relationer med Egypten, men sedan dess har det blivit mycket svagare och mycket mer ömtåligt. Kommer därför normaliseringen av relationerna med en del svaga och små länder hjälpa denna regim? Självklart kommer dessa länder inte att gagnas från dessa relationer heller, då den zionistiska regimen kommer att överträda mot deras egendom och land, samt förespråka för korruption och instabilitet i deras länder.  

Självklart bör dessa länder inte heller att glömma deras stora ansvar. Muslimer och kristna lärda bör tillkännage denna normalisering som otillåten från ett religiöst perspektiv, och intellektuella och fria individer bör förklara konsekvenserna av detta svek till alla, vilket är en kniv i Palestinas rygg.

Till skillnad från nedgången i regimens rörelse, har en ökad kapacitet av motståndsrörelsen, en ökning i defensiva, och militär makt, självständighet i utvecklingen av effektiva vapen, självsäkerheten bland heliga kämpar, den ökade medvetenheten bland unga, och utvecklingen av motståndscirkeln till hela landet (Palestina) och utanför, den senaste uppresningen av ungdomar till försvar av Masjid al-Aqsa och det samtidiga främjandet av den palestinska nationens kämparanda och oskuld bland flera delar av världen, varit tecken på en ljusare framtid.

Logiken bakom den palestinska kampen, vilket har noterats av den Islamiska Republiken i dokument hos UN är en utvecklad och sofistikerad logik. Palestinska kämpar kan ta upp idén av en folkomröstning som befolkningen i Palestina deltar i. Folkomröstningen kan avgöra det politiska systemet i landet och den stora befolkningen bör delta i den, oavsett vilken religion eller etnicitet de har, och inklusive palestinier som har drivits bort från sina hem. Detta politiska system kommer att hämta tillbaka fördrivna palestinier och påverka ödet för de okända bosättarna där.

Ett sådant projekt utgår från allmän demokrati vilket har accepterats i hela världen och ingen kan ifrågasätta dess sofistikation. Palestinska kämpar bör fortsätta deras legitima och moraliska kamp mot den ockuperande regimen tills de ger med sig till detta krav.

Rör er framåt vid Guds Namn och minns att:”Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak” (den heliga Koranen 22:40).

Frid vare over er med Guds barmhärtighet och nåd.

Seyyid Ali Khamenei

................................
End/ 257


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*