Message of Imam Khamenei on 2018 Hajj pilgrimage, in Swedish

Message of Imam Khamenei on 2018 Hajj pilgrimage, in Swedish

Message of Imam Khamenei on 2018 Hajj pilgrimage, in Swedish.

Ayatollah Khamenei utfärdade följande meddelande till årets pilgrimer i Hajj:

”I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

All lovprisande hör till Allah, och må [Hans] välsignelser [sändas] över Hans utvalda Profet, hans rena och fromma hushåll samt hans förnäma vänner.

Allah, den Upphöjde har sagt: “Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden. De skall komma till dig till fots och [ridandes] på alla [slag] av snabbfotade [magerlagda] riddjur. De skall komma från avlägsna dalgångar [vägar] för att vittna om förmånerna för dem, och för att minnas Guds Namn under de [specifika] kända dagarna...” (Den heliga Koranen 22:27-28)
Denna himmelska kallelse kallar än idag hjärtan, och har inbjudit människor över alla tider och epoker till att samlas kring centrumet av tawhid (Guds enhet och enhetlighet). Alla människor är kallade med denna abrahamitiska kallelse och är ärade genom den; även om de [är i tillstånd där] deras öron inte kan höra det, eller att deras hjärtan förblir berövade från det till följd av försummelsens och ignoransens slöjor; och även om vissa individer inte förbereder sig själva till att vara redo inför detta eviga och globala värdskap, eller av någon anledning inte får tawfiq (välgång och lycka) till denna möjlighet.

Ni kan nu njuta av denna välsignelse, då ni förvisso har inträtt i den säkrade platsen; platsen för denna gudomliga inbjudan. Arafat, Mash’ar, Mina, Safa, Marwa, al-Bayt, Masjid al-Haram och Profetens(S) moské; varje del av dessa platser och ritualer representerar en länk i kedjan av trons och själens upphöjning till varje pilgrim som förstår värdet av denna möjlighet, och tar vara på den för att rena sig själv och fylla [hjärtats] depåer [med andlighet] för resten av sitt liv.

En viktig punkt som kräver [insiktsfull] reflektion och finkänsla hos varje reflekterande individ är faktumet att en evig och enhetlig samling har fastställts för alla människor, för alla generationer och för alla tider, i en specifik plats och under en specifik tidsperiod. Denna unika tid och plats är bland de stora hemligheterna bakom Hajj.

Det finns inga tvivel att detta årliga möte [som samlar alla] människor i den islamiska ummahn kring Guds hus är utav de ljuvligaste sanningarna bakom [de koraniska orden] ”...för att vittna om förmånerna för dem...” (Den heliga Koranen 22:27-28). Detta, då det är en symbol för den islamiska enigheten, och ett tecken för Islams konstruktion och utveckling av dess ummah, som i sin tur alltid bör förbli under skuggan [och skyddet] av Guds hus. Guds hus tillhör alla ”...såväl de som är bofasta där liksom besökarna utifrån...” (Den heliga Koranen 22:25).

Hajj, i denna plats och under denna tid, har alltid och under alla år, kallat muslimerna till att enas genom vältalighet i språk och logik i tänkande.

Detta är motsatsen till vad Islams fiender har strävat efter: att främja osämja och sätta muslimer mot varandra under alla tider, och speciellt under dessa tider. Titta bara på hur den arroganta och kriminella regeringen i USA handlar idag. Deras grundläggande policy mot Islam och muslimer grundar sig på att hetsa till konflikter. Deras önskan och förvridna ansträngningar syftar till att döda muslimer genom andra muslimer, se till att vissa av de aggressiva grupperna attackerar de förtryckta sådana, stötta förtryckarnas parti och trycka ned de förtrycktas parti genom det, och se till att alltid låta osämjans eld fortsätta att brinna.
Muslimer borde vara medvetna, och upphäva denna satanistiska policy. Hajj i sig främjar till medvetenhet och vakenhet, och filosofin bakom att avvisa [samröre med] polyteisterna och de arroganta under Hajj representerar just detta.

Guds hågkomst är andan av #Hajj. Låt oss under alla omständigheter ge våra hjärtan liv och kraft genom detta regn av barmhärtighet. Låt oss inrista tawakkul (tillförsikt och förlitande på Gud) och tillit till Gud i våra hjärtan då Han är ursprunget och källan till styrka, storhet, rättvisa och skönhet. Sannerligen kommer vi då att övervinna fiendernas [lömska] planer.

O [ni] ärade hujjaj (pilgrimer); glöm inte att be för Islams ummah och de förtryckta i #Syrien, #Irak, #Palestina, #Afghanistan, #Jemen, #Bahrain, #Libyen, #Pakistan, #Kashmir, #Burma och alla andra delar av världen, och be Gud om att kapa händerna på #USA, de andra arroganta makterna och dess allierade.

Må Guds frid och barmhärtighet vara över er,

Seyyid Ali Khamenei

19 Augusti 2018
7 Dhul Hajjah 1439”


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

conference-abu-talib
No to Deal of Century