Full Text;

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Norwegian

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Norwegian

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Norwegian.

I Guds navn, den Nåderike, den Barmhjertige

Til hele den unge genrasjonen i vestlige land

De bitre hendelsene forårsaket av blind terrorisme i Frankrike har igjen fått meg til å tale til dere unge folk. For meg er det uheldig at slike hendelser skal bli utgangspunkt for en samtale. Men virkligheten er er at dersom smertefulle hendelser ikke skaper arena for å finne løsninger og gjensidig rådføring, så kommer skaden til å multipliseres.Lidelsen til et menneske uansett hvor det måtte befinne seg i verden er smertefullt for alle mennesker. Nære og kjære som bevitner tap av et barn, en mors glede forandre seg i sorg, en mann som løper for livet med ektefelles livløse kroppeller en tilskuer som eruviten om hun bevitner sitt livs siste øyeblikk, dette er scener som vekker menneskelige følelser og medlidenhet. Enhver som har kjærlighet og har medmennesklighet er påvirket og kjenner smerten av å se slike scener være seg om det skjer i Frankrike eller i Palestina eller Irak eller Libanon eller Syria.Uten tvil har også en og en halv milliard muslimer desamme følelser og er like opprørte. De føler samtidig også avsky for de som har forårsaket og er ansvarlige for disse tragediene. Således om dagens problem ikke fører til å bygge et bedre og sikreremorgendag, så vil disse hendelesene bare forbli til bitre og tomløse minner. Jeg er overbevist om at det er bare dere, den unge generasjonen, som ved å ta lærdom av dagens ubehagelige hendelser, makterå finne nye løsninger. Dette for å bygge fremtiden og være en stopper på den misledede veien som har brakt Vesten inn i denne situasjonen.Det er korrekt at terrorisme er vår felles bekymring idag. Det er imidlertid nødvendig for dere å vite at den usikkerheten og belastningen som dere har erfart i løpet av de siste hendelsene, skiller seg i to signifikante aspekter jamfør lidelser som menneskene i Irak, Jemen, Syria og Afghanistan har opplevd i mange år.For det første har den islamske verdenen vært offer for terror og brutalitet i større grad territorielt, i en mer omfattende kvantitativt og over en mye lengre periode. For det andre har denne brutaliteten dessverre vært støttet av enkelte stormakter gjennom ulike metoder og effektive virkemidler.I dag er det svært få som er uinformert om rollen USA har hatt i å skape, pleie og bevæpne al-Qaida, Taliban og deres uheldige etterfølgere. Utover denne direkte støtten, har åpenbare og velkjente forsvarere av Takfiri terrorisme stadig fått plass

som Vestens fremste alliertetil tross for deres mest tilbakestående politiske system.Mens samtidigde fremste, mest begavede og dynamiske demokratier i regionen blir nådeløst undertrykket. Den fordomsfulle responsen fra Vesten til oppvåkningsbevegelsen i den islamske verden er et illustrerende eksempel på motstridende vestlig politikk.

En annen side av denne motstridende politikken kan gjennomskues i støtten av Israels statsterrorisme. Palestinas undertrykte folk har i over seksti år fått erfare den verste sorten av terrorisme.

Hvis folk i Europa nå i noen dager har søkt tilflukt i sine hjem og unngått å oppholde seg på folketette steder,har det palestinske folket i flere tiår ikke vært trygge selv i sine hjem fra det sionistiske regimets ødleggelses maskineri. Hvilken fryktelig vold i dag er sammenlignbart med sionistiske regimets utvidelser av bosettinger?Dette regime har aldri noensinne på alvor blitt klandret av sine innflytelsesrike allierte eller av såkalte uavhengige internasjonale organisasjoner. De raserer daglig palestinske hjem og ødelegger deres frukthager og åkre uten uten å gi palestinerne tid til å samle sine eiendeler. Dette skjer ofte foran skrekkslagne og tårevåte kvinner og barn som bevitner hvorledes deres familiemedlemmer blir slått og skadet og i noen tilfeller bortført til grusomme torturkamre. Kjenner dere i dagens verden til noen annen grusomhet i dette omfang og skala som har pågått over en så lang tidsperiode?Om beskytning av en kvinne midt på gaten var på grunn av at hun protesterte mot en soldat som var bevæpnet fra topp til tå, ikke kalles for terrorisme, hva er da terrorisme? Skal ikke denne barbarismen bli kalt ekstremisme bare fordi den utføres av en okkupasjonsmakt? Eller kanskje fordi disse scener har blitt sett uttallige ganger på TV i seksti år bør de ikke lenger berøre vår samvittighet?De siste årenes militære angrep mot den islamske verden som har krevd uttallige offre, er et annet eksempel på Vestens motstridende logikk.De landene som er blitt angrepet har i tillegg til å miste menneskeliv har fått ødelag sine økonomiske og industrielle infrastrukturer. Deres bevegelse mot utvikling og tilvekst har blitt opphørt eller forsinket, og i noen tilfeller har utviklingen gått tilbake flere tiår. Til tross for alt dette, blir de på frekt vis bedt om å ikke se seg selv som undertrykte. Hvordan kan et land forvandles til ruiner og få sine byer og tettsteder revnet til jord og deretter bli fortalt at det ikke skal se seg selv som undertrykt? I stedet for å late som å være uforstående eller fornekte disse tragedier er det ikke bedre og oppriktig å be om en unnskyldning? Lidelsene den islamske verdenen har lidd i de sisteårene fra angripenes hykleri og falskhet, er ikke mindre enn de materielle skadene som har skjedd.Kjære ungdom! Jeg har håp om at dere enten nå eller i fremtiden forandrer denne mentaliteten. En mentalitet som er korporert av dobbelmoral og dens kunst er å skjule langsiktige mål og sminke ondsinnede agendaer. Etter min mening, det første skrittetfor å skape sikkerhet og ro, er å reformere denne mentaliteten som avler vold. Så lenge dobbelmoralske standarer dominerer vestlig politikk og terrorisme er delt inn i "bra" og " dårlig"av dens slagkraftige støttespillere, og frem til statlige interesser prioriteres over menneskelige og etiske verdier,bør vi ikke lete etter røttene til brutalitet en annen plass.Dessverre har disse røttene grodd fast i dypet av vestlig kulturpolitikk over mange år, og ​​har forårsaket en myk og stille invasjon. Mange av verdens land er stolte over sine lokale og nasjonale kulturer som gjennom utvikling og fornyelse har beriket menneskelige samfunn gjennom århundre. Den islamske verdenen er heller ikke et unntak fra dette. Idag derimot ved hjelp av avanserte redskap insisterer Vesten på en kloning og duplisering av sin egen kultur og dens etablering globalt. Jeg anser påtvingelse av vestlig kultur på andre folkeslag og trivialisering av selvstendige kulturer som en form for taus vold som ermegetskadelig.Rike kulturer opplever å bli ydmykt og ærekrenket mens alternativ kultur som tilbys er på ingen måte kvalifisert for å være en erstatning. For eksempel har "aggresivitet" og "moralsk løsaktighet" dessverre blitt den veslige kulturens fundamentale bestandel.

Spørsmålet blir således; Er vi syndere om vi ikke vil ha en aggressiv, vulgær og ensidig kultur? Skal vi bli beskyldt om vi forhindrer strømmen av usømmelighet som skapes i ulike former av kvasi-kunst og rettes mot våre ungdommer. Jeg benekter ikke viktigheten og verdien av kulturell samhandling.Men når disse samhandlingene gjennomføres under naturlige forhold og med respekt for den mottakende part har det ført med seg tilvekst, utvikling og rikdom. Derimot har uharmoniske og påtvingede samhandlinger vært mislykkede og skadelige. Med dypeste beklagelse må vi si at forkastlige grupper som Daesh(ISIS) er resultat av denne typen uheldige sammenkomst av importerte kulturer.Dersom det hadde vært et teologisk problem ville vi ha vært vitne til slike fenomener før kolonitiden. Men historien viser det motsatte. Autoritative historiske dataviser tydelig hvordan møtet mellom imperialismen og en ekstrem og forkastelig ideologi, i hjertet av en beduinsk stamme, sådde frø av ekstremisme i denne regionen. Hvordan ellers er det mulig at en slik verdiløs gruppe som Daesh har stammet fra en av de mest moralske og humanitære religiøse skoler, som i grunn anser å ta livet av et menneske tilsvarer å drepe hele menneskeheten?Manmå spørrehvorfor folksom er fødti Europa ogsom har værtintellektueltog mentaltoppfostreti dette miljøeter tiltrukket avslike grupper? Kanvi virkeligtro at folk medbare en ellerto turer ikrigssoner plutselig erblitt såekstreme atde kaldblodig drepersinelandsmenn? Vi kani denne saken ikke glemme konsekvensene av å vokse opp i et korrupt og voldsfremmende miljø. Derfor må vi gjøre en omfattende analyse i denne saken, en analyse som identifiserer skjulte og åpenbare forfalskninger. Kanskje er det blitt plantet hat og fordommer fra tiden med økonomisk og industriell vekst, og som nå viser seg frem med jevne mellomrom på negativ vis.Ialle tilfeller er det deresom måavdekkede tilsynelatendeproblemenei deres samfunnog løse detsknuter. Sprekkermåtettes og ikkeutdypes. Den store feilen i kampen mot terrorismen er forhastede reaksjoner som igjen skaper gnistninger. Istedenfor å løse problemer vil hver forhastede og følelsesstyrt reasksjon sette den muslimske befolkningen bosatt i Europa og USA under mer stress, frykt og isolasjon. Denne befolkningen er bestående av millioner av aktive og ansvarsfulle mennesker. En slik forhastet reaskjon vil berøve muslimene fra grunnleggende rettigheter og fryse dem ut av samholdet.Overfladiske tiltak og reaksjoner, spesielt hvis de tar lovlige former, vil ha ingen effekt, men øke den nåværende polariseringen, og det vil resultere i ingenting annet enn bane vei for fremtidge kriser. Ifølge rapporter som er mottatt har enkelte europeiske land gitt retningslinjer som oppmuntrer innbyggerne til å spionere på muslimer. Dette er en undertrykkende oppfordring og vi alle vet at undertrykkelse om man vil eller ei, har en tendens til å slå tilbake. Dessuten fortjener muslimer ikke å bli behnadlet på tilsvarende vis.Vesten har gjennom århundrer lært å kjenne muslimer vel, spesielt når vestlige var gjester i islamske land og bevitnet deres rikdom. Når dem selv var vert og fikk nytte av muslimenes arbeid og tanker har dem ikke møtt annet enn godhet og vennlighet fra muslimene.

Derfor vil jeg at dere unge legger grunnlag for en korrekt og respekftfull interaksjon med den islamske verdenen som er basert på en korrekt forståelse, dyp innsikt og lærdom hentet fra dårlige opplevelser. I slikt tilfelle kommer dere om ikke så lenge til å se opprettelsen av byggverkpå stødig grunnlag som skaper trygghet og tillit. Dermed vil man kjenne trygghetens varme og ro og håpe på en strålende fremtid som lyser opp verden.Seyyed Ali Khamenei

29 november, 2015


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Imam Khamenei's message to pilgrims of Hajj 2019
Hajj News
We are All Zakzaky
conference-abu-talib
No to Deal of Century